Nyomtatóbarát verzió |  Bezárás

Hogyan lett Péter Gábor az ÁVH főnöke?

Hogyan lett Péter Gábor az ÁVH főnöke?


Békés megyei Hírlap

Péter Gábor a múlt század közepének leginkább félt figurája volt. A Rákosi-diktatúra minden rettenetét az ő nevével kapcsolták össze a kortársak, és nem is jogosulatlanul. Hiszen 1945-53 között, a kommunista hatalomra jutás és berendezkedés idején részben Rákosi utasítására, részben önszorgalomból a politikai rendőrségével valós ok nélkül is elvitethetett bárkit. Magyarországon, az említett időszakban, több mint másfél millió embert ért valamiféle retorzió.
Gyarmati György történész a hírhedt ÁVH-főnök életútját, tevékenységét vizsgálja.
— Péter Gábor eredetileg Eisenberger Benjáminként született Újfehértón, 1906-ban — mondja a történész. — Korán árvaságra jutott, a nővére Budapestre hozatta, hogy itt fejezze be a szabó mesterség kitanulását. A segédlevelet megszerezte ugyan, de fél évnél tovább nem állt a vasalóasztalnál. Már csak azért sem, mert elhúzódó tüdőbajával szanatóriumban kezelték, melynek költségét az Egyesült Államokba kivándorolt Kató nővére fedezte, havi rendszerességgel küldött neki pénzt. Tehát Péter Gábor a világgazdasági válság idején úgy kapcsolódott be a munkásmozgalomba, hogy munka nélkül is biztosított volt szerény megélhetése.
— Tudható, hogy ki szervezte be?
— Az indulását ismerjük. A Thököly úti műhely idősebb segédei révén kapcsolódott be a szakszervezetbe. Minthogy a kommunista pártot betiltották, a szakszervezet volt működésének színtere. Az egyik sejttag vitte a bebörtönzött kommunisták segélyszervezetébe. A Vörös Segély, a nevéből kikövetkeztethető tevékenységen túl, a kommunista internacionálé egyik információs hálózata és propagandaszervezete volt.
— Politikai karrierje — ezek szerint — a véletlennek is köszönhető?
— Péter Gábor egész karrierjére jellemző a véletlenek sorozata. Miután a kommunista vezetés lebukott, őt jelölik a Vörös Segély moszkvai kongresszusára. Három okból is: senki sem ismeri, a neve nincs a rendőrségi nyilvántartásokban. Másodszor: tüdőbajára hivatkozva bécsi és berlini gyógykezelésre útlevelet kaphat, harmadszor: ha mégis lebukna, semmit sem tud. Még nem ismeri a kommunista mozgalmat. Moszkvába, a kommunista világ központjába is ,,Benjáminként” kerül ki, 1932-ben.
— Ott nyilván tudtak róla. Hogyan fogadták?
— Névtelen senkiként. Éppen emiatt kívánták ellenőrizni. Forrástöredékek utalnak arra, hogy a szovjet titkos rendőrség beszervezte és megbízta azzal, hogy hazatérve figyelje, kik szivárogtak be az illegális mozgalomba és kik szolgálnak két urat. Magyarán: Péter Gábor szovjet indíttatásból kezdi későbbi tevékenységét, így lett a pártjának belső, politikai rendőre. Rákosi személyesen bízta meg Gerő Ernőt és Kossa Istvánt, hogy keressék a ,,Kicsi” fedőnevű elvtársat.
— A termetére utalhatott a fedőnév?
— Alacsony, cingár alkatú volt, ám több fedőnevéről is tudunk. 1945 januárjának végén a némileg még kaotikus új hatalom kiépítése során bízzák meg a politikai rendőrség szervezésével. Ez a szerv 1948-tól, majd 1950-től — ekkor már Államvédelmi Hatóságként (ÁVH) — a hatalom kiépítésének, a diktatúra fenntartásának legfontosabb eszköze. Számos véletlen révén, a kommunista párt hatalomra kerülése nyomán egy jelentéktelen senkiből Rákosi után az ország leggyűlöltebb embere lett!
— Milyen volt Péter Gábor viszonya Rákosival? Azt tudjuk, hogy a felesége, Simon Jolán, Rákosi titkárnője volt.
— Feltételezhető, hogy Rákosi azért vette maga mellé Simon Jolánt, hogy ezzel is sakkban tartsa Péter Gábort, mondván ,,nálam van túszként az asszonyod!” Péter Gábor napi dolga volt, hogy az ÁVH jelentései reggel fél nyolckor Rákosi asztalán legyenek.
— Voltaképpen milyen ember képe bontakozik ki a kutató előtt az összeálló mozaikokból?
— Tanulatlan volt, három és fél elemit végzett, idegen nyelveket nem beszélt. Az édesanyja pénzért vette meg a negyedik osztályos bizonyítványt, hogy beírathassa a tanonciskolába. A kutatás során kiderült: Péter Gábor pszichikailag sérült családból származik. A nővérét idegklinikán kezelték, az öccse gyengeelméjű volt. Hárman érték meg a felnőttkort, közülük ketten pszichikailag terheltek. Hozzáteszem, hogy 1945-ig nem találtam olyan mozzanatokat, amelyek a család terheltségéből rá is vonatkoznának. Azt ugyanis természetesnek tartom, hogy egy árván maradt fiú családot, pótapát keres. Ő maga ezeket a pártban, majd Rákosi személyében vélte megtalálni. Utóbbi számára nemcsak pártvezető volt, hanem a megfellebbezhetetlen moszkvai központ bizalmát élvező helytartó is. Rákosi kívánságát lesve és teljesítve, Péter Gábor a Kreml iránti hűségét is bizonyítani igyekezett. Már a kezdet kezdetén is, midőn Rákosi — hazatérése után — azonnal elrendeli a nem moszkovita kommunista csoport vezetőjének, Demény Pálnak az elfogását. Péter Gábor gondolkodás nélkül letartóztatja. Azt az embert, akitől Eisenberger Benjámin a Péter Gábor nevet kapta és aki az illegalitásban számos módon segítette!
— Milyen volt az élete utolsó szakasza?
— Amikor 1959-ben kiengedték a börtönből, a Ruhaipari Központ szakszervezeti könyvtárába tették. Tudta, hogy tartania kell a száját. A hetvenes években ő is és Simon Jolán is azzal hárított el minden kérdést, hogy nem beszélnek olyanról, ami árt a pártnak és a Szovjetuniónak. Ennek fejében békés nyugdíjasként élt egészen 1993 januárjáig. Péter Gábor élete igazából nem a nagy leleplezhetőségek története. Inkább azért érdekes, hogy a történeti véletlenek sorozata révén miképpen juthat ilyen hatalmi pozícióba egy személyiségében jelentéktelen figura.
Király Ernő

,,A párt hadserege”

Államvédelmi Hatóság (ÁVH): magyarországi erőszakszervezet. A Belügyminisztérium felügyelete alá rendelt hatóságként alakult 1948 szeptemberében. Jogelődei a Politikai Rendészeti Osztály (PRO) és a Belügyminisztérium Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) voltak. Kezdetektől a kommunista párt vezetése
alatt állt. Az ÁVO, majd az ÁVH a hatalomért folyó küzdelem során döntő szerepet játszott a koncepciós perek előkészítésében és végrehajtásában. 1948-tól ,,a párt hadseregének” számított. Leghírhedtebb vezetője, Péter Gábor 1945-től 1953. januári letartóztatásáig állt a szervezet élén.

 

 

Nyomtatóbarát verzió |  Bezárás